نخستین سایت جامع صنایع آرایشی و بهداشتی ایران

این مواد ظرفیت بالایی در جذب رطوبت و چربی داشته و آنها را جذب می کنند.

این مواد به محصولاتی مانند کرمها اضافه می شود تا از حس چربی و نوچی بر روی پوست جلوگیری کند.

مواد اولیه جاذب

INCI-DIC

با اتصال به کانال اینکی دیک همیشه به روز باشید

موافقم بستن
WhatsApp تماس با کارشناسان