لیست تامین کنندگان

در این نوشتار اسامی تولیدکنندگان و تامین کنندگان بین المللی مواد اولیه آرایشی و بهداشتی به همراه اطلاعات تماس و نوع فعالیت آنها جمع آوری شده اند.  ضمنا اسامی نمایندگان این شرکت ها در ایران نیز ذکر شده است.

برای سورت نام شرکت ها بر اساس کشور , نوع فعالیت آنها و یا نمایندگی آنها در ایران , لطفا در بخش جستجو آیتم مورد نظر را بنویسید.

 شرکت تامین کنندهکشوروب سایتنماینده در ایران
AGRANAاتریشwww.agrana.com
AAK Personal Careسوئدwww.aakpersonalcare.com
ABC NANOTECHکره جنوبیwww.abcnanotech.com
ACT Coکره جنوبیwww.actcos.com
ACTICHEMفرانسهwww.actichem.fr
Active Concepts S.r.lایتالیا
Active Organicsآمریکاwww.activeorganics.com
ADbiotech Co.,Ltdکره جنوبیwww.adbiotech.com
ADM International Sarlسویسwww.adm.com
AGRIMERفرانسهwww.agrimer.com
Agrivalفرانسهwww.agrival-extract.com
Aiglonفرانسهwww.aiglon.eu
Air Products & Chemicals, Incآمریکاwww.airproducts.com
Akema Fine Chemicals ایتالیاwww.akema.
AkzoNobelسویسwitww.akzonobel.com
Alchem Internationalهندوستان.alchemintwwwernaticomonal.
ALDIVIAفرانسهwww.aldivia.com
Algeaنروژwww.algea.com
Aloe Jaumave SA de CVمکزیکwww.aloejaumave.com
AMCOL HPCآمریکاwww.microsponge.com
AMSilkآلمانwww.amsilk.com
Angel Yeastچینwww.en.angelyeast.com
Antariaاسترالیاwww.antaria.com
APF arômes & parfumsفرانسهwww.apffrance.com
Arclay Groupکاناداwww.arclay.com
Argile du Velayفرانسهwww.argileduvelay.com
Arkemaفرانسهwww.arkema.com
Aromtech Ltdفنلاندwww.aromtech.com
Asahi Kaseiژاپنwww.asahi-kasei.co.jp
Ashlandآمریکاwww.ashland.com
ATHENA Co., Ltd کره جنوبیwww.athenasc.co.kr
Avenacareسوئدwww.biovelop.com
BC Cosmetic and Foodایتالیاwww.beautyandcosmetic.eu
BASFآلمانwww.basf.com
Bayer MaterialScienceآلمانwww.bayercosmetics.com
Bayer Santé Familialeفرانسهwww.serdex-plantextracts.com
Beijing Sunpuچینwww.sunpubc.com
Beracaبرزیل
Berkemفرانسهwww.berkem.com
BERTIN S.Aفرانسهwww.huiles-bertin.com
BioAmber Incآمریکاwww.bio-amber.com
BioEpiderm GmbHآلمانwww.bioepiderm.de
Biogenicsکره جنوبیwww.biogenics.co.kr
Biolandکره جنوبیwww.biolandkorea.com
Biolandesفرانسهwww.biolandes.com
BioMax Si&F New Material Co. Ltd
چینwww.sifchem.com
BioSpectrum Inc کره جنوبیwww.biospectrum.com
BiotechMarineفرانسهwww.biotechmarine.com
BK Giulini GmbHآلمانwww.bk-giulini-pcg.com
Bloomage Freda Biopharm Co., Ltdچینwww.bloomagefreda.com
Bluestar Siliconesفرانسهwcomww.bluestarsilicones.
Boai NKY Pharmaceuticals Ltdچینwww.china-pvp.com
Bonding Groupتایوانwww.ysyc.com.tw
Bontoux SAفرانسهwww.bontoux.com
Botanica GmbHسویسwww.botanica.ch
BRB Siliconesهلندwww.brb-international.com
BTSA Biotecnologias Aplicadas S.Lاسپانیاwww.btsa-es.com
Calumet Penreco LLCآمریکاwww.penreco.com
Campo Researchسنگاپورwww.campo-research.com
Capsumفرانسهwww.capsum.eu
Cargillبلژیکwww.cargill.com
Caroi'Line Cosméticaاسپانیاwww.caroiline.com
Changshu League Chemical Co.Ltdچینwww.league-chem.com
Chemir S.Aاسپانیاwww.chemir.es
content/uploads/2018/12/Chemspec-Chemicals-Pvt..jpg">Chemspec Chemicals Pvt. Ltd.هندوستانwww.chemspec.co.in
Chemyunion Quimica Ltdبرزیلwww.chemyunion.com.br
Chimexفرانسهwww.madeinchimex.com
Choice International Trading Corpکره جنوبیwww.choicetrade.co.kr
توسکای خراسانChongqing Pellets Technique & Trade Co.,Ltdچینwww.pellets.com.cn
Cimaprem Cosmeticsفرانسهwww.cimaprem.com
Clariant International Ltdسویسwww.ics.clariant.com
CLR Berlinآلمانwww.ics.clariant.com
Cobiosaاسپانیاwww.cobiosa.com
Codif Recherche & Natureفرانسهwww.codif-recherche-et-nature.com
Colonial Chemical Incآمریکاwww.colonialchem.com
Contipro Biotech s.r.oجمهوری چکwww.contipro.com
Corel Pharma Chemهندوستانwww.corelpharmachem.com
Corum Incorporationتایوانwww.corum.com.tw
Cosmetochem International AGسویسwww.cosmetochem.ch
Cosphatec GmbHآلمانwww.cosphatec.de
CP Kelcoانگلستانwww.cpkelco.com
Cremer Careآلمانwww.cremer-care.de
CRK / Chuo Rika Kogyo Corporationژاپنwww.chuo-rika.co.jp
CRM Internationaفرانسهwww.crminter.com
Crodaانگلستانwww.croda.com
Crodaromفرانسهwww.croda.com
Daito Kasei Kogyoفرانسهwww.daitokasei.com
Damy Chemical Co., Ltdکره جنوبیwww.damychem.com
Desert Oil Ltdاسرائیلwww.desertoils.com
Dezhou Onlystar Bio-Technology Co.,Ltdچینwww.onlystar.com
DianaPlantSciencesآمریکاwww.diana-group.com
DNCompanyکره جنوبیwww.dncompany.co.kr
Doosan Corporationکره جنوبیwww.doosan.com
Dow Chemical Companyآمریکاwww.dow.com
Dow Corning Europe SAبلژیکwww.dowcorning.com
DSM Nutritional Products Europe Ltdسویسwww.dsm.comشرکت اکبریه
DuPontسویسwww.dupont.com
DuPont Tate & Lyle BioProductsآمریکاwww.duponttateandlyle.com
DX Chemical Co. Ltd.چینwww.gzdxchem.com
Earthoil Plantations Limitedانگلستانwww.earthoil.com
Eckart GmbHآلمانwww.eckart.net
Ecochem Specialities Ltdچینwww.ecochem.cn
Eco-Oil Argentina S.Aآرژانتینwww.ecooil.com.ar
Eco-Sapropel Ltd.بلاروسWWW.PELOSILT.COM
Eleco Chemical IndustryCo.Ltd.چینwww.eleco-chemical.com
Elementis Specialtiesآلمانwww.elementis-specialties.com
Elixensفرانسهwww.elixens.com
ENNAGRAMفرانسهwww.ennagram.eu
EOC Surfactantsبلژیکwww.eocgroup.com
Ephylaفرانسهwww.ephyla.fr
ERCA Spaایتالیاwww.gruppoerca.com
Esencialife Ltdaکلمبیاwww.esencialife.com
Esperis S.p.Aایتالیاwww.esperis.it
Estenityفرانسهwww.estenity-europe.com
Evonik Industries AGآلمانwww.corporate.evonik.com
Exsymol S.A.M.موناکوwww.exsymol.com
Extraits Vegetaux et Derivesفرانسهwww.magnasweet.com
FLAVEX Naturextrakte GmbHآلمانwww.flavex.com
Florida Food Products,Inc.آمریکاwww.floridafood.com
France Alcoolsفرانسهwww.francealcools.com
Fruitofoodفرانسهwww.fruitofood.com
Fuchs Lubricants (UK) plcانگلستانwww.fuchslubricants.com
Fuding Glitter Pigments Co., Ltd.چینwww.china-glitter.com
Galaxy Surfactants Ltdهندوستانwww.galaxysurfactants.com
Gansu Fanzhi Biotech Co., Ltd.چینwww.fanzhigroup.com
GATTEFOSSÉ S.A.Sفرانسهwww.gattefosse.com
Gelest Incآمریکاwww.gelest.com
Gelymaفرانسهwww.gelyma.com
Geotech International BVهلندwww.geotech.nl
GFC Co., Ltdکره جنوبیwww.gfcos.co.kr
Givaudanسویسwww.givaudan.com
GLACONCHEMIE GmbHآلمانwww.glaconchemie.de
Global Calcium Private Limitedهندوستانwww.globalcalcium.com
Grain Processing Corporationآمریکاwww.grainprocessing.com
Granasur S.A.شیلیwww.granasur.cl
Greenphytفرانسهwww.greenphyt.sitew.fr
GRI Group Ltdانگلستانwww.grigroup.co.uk
Guangzhou Silok Polymer Co., Ltd.چینwww.silok.com
Gujarat Organics Limitedهندوستانwww.gujaratorganics.com
H & A Pharmachemکره جنوبیwww.10-9.co.kr
HALLSTARآمریکاwww.10-9.co.kr
Hansa Group AGآلمانwww.hansagroup.de
Hayashibara - A Nagase Group Companyژاپنww.intl.hayashibara.co.jpw
Herbarom Laboratoireفرانسهwww.herbarom-laboratoire.com
Honeywell International, Inc.آمریکاwww.honeywell.com
Huanggang Yongan Daily Chemical Co., Ltdچینwww.yongangroup.com
Huilerie Emile Noel S.A.S.فرانسهwww.emilenoel.com
Huntsmanانگلستانwww.huntsman.com
Hydrior AGسویسwww.hydrior.ch
I.R.A. Istituto Ricerche Applicate srlایتالیاwww.iralab.it
Iberchemاسپانیاwww.iberchemgroup.com
IBR Ltdاسرائیلwww.ibrweb.com
Ichimaru Pharcos Co., Ltd.ژاپنwww.ichimaru.co.jp
Ichthyol Gesellschaftآلمانwww.ichthyol.com
ID bioفرانسهwww.idbio.eu
IES Laboفرانسهwww.ieslabo.com
IFFانگلستانwww.iff.com
Imerys Performance Minerals Ltd.انگلستانwww.imerys-perfmins.com
Improve USAآمریکاwww.pharmachemmlabs.co
Inca Oilآلمانwww.pera-ingredients.de
Indena S.p.Aایتالیاwww.indena.com
Induchem AGسویسwww.induchem.com
Industrial Quimica Lasem S.A.U.اسپانیاwww.lasem.com
Innospec Ltdانگلستانwww.innospecinc.com
Innovacosآمریکاwww.innovacos.com
Interpolymer Sarlفرانسهwww.interpolymer.com
J.Rettenmaier & Söhne GmbH + Co.KGآلمانwww.jrs.de
Javenechفرانسهwww.javenech.com
JEEN International Corporationآمریکاwww.jeen.com
Jennewein Biotechnologie GmbHآلمانwww.jennewein-biotech.de
Jingkun Chemistry Companyچینwww.jingkun.cn
Kahai SASکلمبیاwww.kahai.co
Kahl GmbH & Co. KG.آلمانwww.kahlwax.de
Kalichem Italia Srlایتالیاwww.kalichem.it
Kancor Ingredients Ltdهندوستانwww.kancor.in
Kao Chemicals Europe SLاسپانیاwww.kaochemicals-eu.com
Katakura Chikkarin Co., Ltd.ژاپنwww.kcc-beauty.com
KCC Beautyآلمانwww.kcc-beauty.com
KCI Limitedکره جنوبیwww.kciltd.com
Kelisema srlایتالیاwww.gfsecchi.it
Keminآمریکاwww.kemin.com
Kewpie Corporationژاپنwww.kewpie.co.jp
Kiyu New Material Co., Ltdچینwww.kiyu.com.cn
Kokyu Alcohol Kogyo Co.Ltd.ژاپنwww.hai-global.com
KOLBسویسwww.kolb.ch
Koster Keunen Holland BVهلندwww.koster-wax.com
KPT Co.,Ltdکره جنوبیwww.starpheres.com
Kuraray Europe Gmbhآلمانwww.kuraray.eu
Laboratoire Soniamفرانسهwww.soniam.fr
Laboratoires Aniosفرانسهwww.anios.com
Laboratoires Expanscienceفرانسهwww.expanscience-ingredients.com
LABORATORIOS ARGENOL, S.L.اسپانیاwww.laboratorios-argenol.com
Lachemi Chemorgs (P) Ltdهندوستانwww.lachemi.com
Lamberti SpAایتالیاwww.lamberti.com
Lambson Ltdانگلستانwww.lambson.com
Lanolines Stellaبلژیکwww.dewavrin.fr
Libra Speciality Chemicals Ltdانگلستانwww.librachem.co.uk
LIPOTECاسپانیاwww.lipotec.com
Lonza Personal Careآمریکاwww.lonza.com
Lowenstein Jos H.& Sons, Incآمریکاwww.jhlowenstein.com
Lubrizolبلژیکwww.lubrizol.com
Lucas Meyer Cosmeticsکاناداwww.lucasmeyercosmetics.com
Lyofalفرانسهwww.lyofal.com
Maeva Industrie فرانسهwww.aceitesmaeva.com
Maruzen Pharmaceuticals Co.Ltdژاپنwww.maruzenpcy.co.jp
Medolla Italia S.r.l.ایتالیاwww.medollaitalia.com
Merck KGaAآلمانwww.merck.de
Mexialoe Laboratorios S.A. De C.V.مکزیکwww.mexialoelabs.com
MFCI CO., Ltdچینwww.mcfi.com.cn
Mibelle Biochemistryسویسwww.mibellebiochemistry.comتوسکای خراسان
Micro Powders, Incآمریکاwww.mpipersonalcare.com
Miwon Commercial Co., Ltd.کره جنوبیwww.mwc.co.kr
Miyoshi Europe S.A.S.فرانسهwww.miyoshikaseigroup.com
MMP Incآمریکاwww.mmpinc.com
MOELLHAUSEN Spaایتالیاwww.moellhausen.com
Momentive Performance Materials GmbHآلمانwww.momentive.com
Monoi Instituteفرانسهwww.monoi-institut.org
Nat'Inovفرانسهwww.nat-inov.com
Natural Plant Products, Inc.آمریکاwww.meadowfoam.com
Natural Solution Co., Ltd.کره جنوبیwww.naturalsolution.co.kr
Naturalis Srlایتالیاwww.naturalislife.com
Natura-tecفرانسهwww.natura-tec.comتوسکای خراسان
New Phase Technologies / Baker Hughesآمریکاwww.public.bakerhughes.com
Neyber Sasکلمبیاwww.neyber.co
Nikko Chemicals Co. Ltd.ژاپنwww.nikkol.co.jp
Nisshin OilliO Fine Chemicals GmbHآلمانwww.nisshin-oillio.com
NK Chemicals Pte Ltd.سنگاپورwww.nkchemicals.com.sg
Nusil Technology Europeفرانسهwww.nusil.com
Oléosفرانسهwww.oleos.fr
Oryza Oil & Fat Chemical Co. Ltdژاپنwww.oryza.co.jp
Oy Granula Ab Ltd.فنلاندwww.granula.com
Pacifique Sud Ingredientsفرانسهwww.pacifiquesud.com
Parfums Longpré Aromesفرانسهwww.parfumslongpre.fr
PCASفرانسهwww.pcas.com
Pelletech Ltdسویسwww.pelletech.com
Pharma Waldhof GmbHآلمانwww.pharmawaldhof.de
Phenbiox s.r.l.ایتالیاwww.phenbiox.com
Phoenix Chemical Inc.آمریکاwww.phoenix-chem.com
Phytodiaفرانسهwww.phytodia.com
Pierre Fabre Contract Manufacturingفرانسهwww.plantes-industrie.com
Plant Advanced Technologies PATفرانسهwww.plantadvanced.com
Plantexفرانسهwww.plantex.fr
Plantus Industria LTDAبرزیلwww.plantus.net
Polygal AG Switzerlandسویسwww.polygal.ch
PolymerExpertفرانسهwww.polymerexpert.fr
Prakash Chemicals International Pvt. Ltd.هندوستانwww.pciplindia.com
Principium B.S.I.ایتالیاwww.principium-bsi.com
PROTEOS Biotechاسپانیاwww.proteosbiotech.com
Puracهلندwww.purac.com
PUREXTRACTفرانسهwww.purextract.fr
Qenax AGسویسwww.qenax.com
quartett GmbHآلمانwww.quartett.com
Ra.M.Oil S.p.Aایتالیاwww.ramoil.it
Radiant Incکره جنوبیwww.eradiant.co.kr
Rakesh Sandal Industriesهندوستانwww.rakeshin.com
Rebain Internationalاسپانیاwww.rebain.com
Robert Blondel Cosmétiquesفرانسهwww.robert-blondel.fr
Rockwood Clay Additives GmbHآلمانwww.rockwoodadditives.com
Roha Europe S.L.Uاسپانیاwww.rohadyechem.com
RUI COLORچینwww.ruicolor.com
Saint-Gobain Ceramic Materials Boron Nitrideآمریکاwww.lowerfriction.com
Salicylates & Chemicals PVT.Ltdهندوستانwww.preservativesindia.com
SANTISمراکشwww.santis-co.com
Sasol Olefins & Surfactants GmbHآلمانwww.sasol.com
Sasol Wax GmbHآلمانwww.sasolwax.com
ScandiDerma ASنروژwww.skinscience.com
Schill & Seilacher GmbHآلمانwww.schillseilacher.de
Schuelke & Mayr GmbHآلمانwww.schuelke.com
SE Tylose GmbH & Co KGآلمانwww.setylose.de
Sedermaفرانسهwww.sederma.fr
Sensient Cosmetic Technologiesفرانسهwww.sensient-cosmetics.com
Setalgفرانسهwww.setalg.com
SFA Romaniفرانسهwww.sfa-romani.com
Shandong OML Chem. Co., Ltd.چینwww.omlchem.cn
SHANDONG TOPSCIENCE BIOTECH CO., LTD.چینwww.bioshine.com.cn
Shanghai Biochemical Co.,Ltdچینwww.shbcbio.com
Shanghai Fine Chemical Co., Ltdچینwww.shfinechem.com
Shanghai Oli Enterprises Co. Ltdچینwww.oli-sh.com
Shanghai Yipin Pigments Co., Ltd.چینwww.yipincolorant.com
Sharon Laboratories Ltdاسرائیلwww.sharon-labs.com
Shengtao Botanicals Huzhou Co.,Ltd.چینwww.shengtao.com
Shin-Etsu Silicones Europe BVهلندwww.shinetsu.co.jp
Showa Denko Europe GmbHآلمانwww.showa-denko.com
Shuangyou (Hong Kong) Limitedهنگ کونگwww.chinapreservatives.com
Sigea Srlایتالیاwww.sigea.biz
SILABفرانسهwww.silab.fr
Sinerga S.p.A.ایتالیاwww.sinerga.it
Sino Lion (USA), Ltd.آمریکاwww.sinolion.com
SINOBEST COSMECEUTICAL CO., LTD.چینwww.cosmoschem.com
Solabia Groupفرانسهwww.solabia.com
Solianceفرانسهwww.soliance.com
Solvayفرانسهwww.rhodia.com
Sonneborn Refined Products B.V.هلندwww.sonneborn.com
Sophimفرانسهwww.sophim.com
Sozioفرانسهwww.jesozio.com
Spec-Chem Indچینwww.specchemind.com
SQB SDN BHDمالزیwww.sqbsb.com
Starlight Productsفرانسهwww.starlightproducts.com
Stepan Europeفرانسهwww.stepan.com
Sudarshan Chemical Industries Ltdهندوستانwww.sudarshan.com
Summit Research Labs, Inc.آمریکاwww.summitreheis.com
Sun Chemicalبلژیکwww.sunchemical.com
Sunjin Chemical Co.Ltd.کره جنوبیwww.sunjinchem.com
Symrise AGآلمانwww.symrise.com
Sytheonفرانسهwww.sytheonltd.com
Tagra Biotechnologies Ltdاسرائیلwww.tagra.com
Tayca Corporationآلمانwww.tayca.co.jp
Teluca Inc.آمریکاwww.teluca.com
TensaChem SAبلژیکwww.tensachem.com
The International Group Incکاناداwww.igicares.com
Thorفرانسهwww.thor.com
Toshiki Internationalژاپنwww.toshiki-p.co.jp
TOTAL FLUIDESفرانسهwww.totalspecialfluids.com
Toyal Europeفرانسهwww.toyal-europe.com
Toyo Sugar Refining Co., Ltd.ژاپنwww.toyosugar.co.jp
TOYOBO CO., LTD.ژاپنwww.toyobo-global.com
TRI-K Industriesآمریکاwww.tri-k.com
Troy Corporationآمریکاwww.troycorp.com
Umang Pharmatech Private Limitedهندوستانwww.umangpharmatech.com
Uniproma Chemical Co., Ltd.چینwww.uniproma.com
Vanderbilt Minerals LLCآمریکاwww.rtvanderbilt.com
Veg'extraفرانسهwww.vegextra.com
Versions Originales Aromatiquesفرانسهwww.voaromatiques.com
Vevy Europe SpAایتالیاwww.vevy.com
Vioryl S.Aیونانwww.vioryl.gr
Vivimed Labs Limitedهندوستانwww.vivimedlabs.com
Wacker Chemie AGآلمانwww.wacker.com
Wuhu Huahai Biology Engineering Co.,Ltd.چینwww.huahaibiochem.com
XenTech Co. Ltdکره جنوبیwww.xentech.kr
Xinfa Pharmaceutical Co. Ltd.چینwww.sdxinfa.cnشرکت ناردین کالا
Yixing Xinyu Chemicals Co., Ltd.چینwww.xinyuchem.com
Youngbio Chemical Co.,Ltd.چینwww.youngbiochem.com
Yunnan Evergreen Biological Corp.چینwww.evergreen-aloe.cn
Zahra Rosewater Co.ایرانwww.zahrarosewaterco.com
Zhejiang Coloray Technology Development Co., Ltd.چینwww.coloray.cc
Zhejiang Garden Biochemical High-Tech Co.Ltdچینwww.hybiotech.com
Zhejiang Novorate Biotech Co.,Ltd.چینwww.novorate.com
Zhejiang Regen Chemical Co.,Ltdچینwww.regenchem.com
ZMCچینwww.china-zmc.comشرکت ناردین کالا
Zschimmer & Schwarz GmbH & Co. KGآلمانwww.zschimmer-schwarz.com
www.china-zmc.com