سازمان های بومی و بین المللی

همگام با توسعه محصولات آرایشی و بهداشتی سازمان هایی از طرف دولت کشورهای مختلف برای بررسی و کنترل کیفیت و سلامت این محصولات به وجود آمدند که مهمترین آنها در زیر لیست شده اند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این سازمانها لطفا بر روی نام آنها کلیک نمایید.

 (سازمان غذا و دارو آمریکا)   FDA : Food and Drug Administration 

 (سازمان نظارت بر محصولات آرایشی و بهداشتی اروپا) CIR : Cosmetic Ingredient Review

(آژانس بررسی مواد شیمیایی اروپا)  ECHA : European Chemicals Agency

(سازمان کد گذاری بر مواد شیمیایی)  CAS : Chemical Abstracts Service

(اداره استاندارد دارویی آمریکا) USP : United States Pharmacopoeial Convention

 (اداره استاندارد دارویی انگلستان) BP : British Pharmacopoeia

 (اداره استاندارد دارویی اروپا) EP : European Pharmacopoeia

 (انجمن بین المللی اسانس) IFRA : International FRagrance Association

(انجمن محصولات آرایشی بهداشتی , عطر و ادکلن کانادا) CCTFA : Canadian Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association

(سازمان تولید کنندگان و توزیع کننده گان محصولات آرایشی بهداشتی آمریکا) ICMAD : Independent Cosmetic Manufacturers And Distributors

 (انجمن محصولات آرایشی بهداشتی , عطر و ادکلن انگلستان) CTPA : Cosmetic, Toiletry & Perfumery Association

 (انجمن صنایع شوینده و آرایشی بهداشتی ایران)   DHCI :  Iranian association of Detergent, Hygienic and Cosmetic

(سازمان نظارت بر مواد شیمیایی و غذایی آلمان) BfR : Bundesinstitut für Risikobewertung

(مجله دانشکده درماتولوژی آمریکا) JAAD : Journal of the American Academy of Dermatology

 (انجمن ملی سم شناسی آمریکا) NTP : National Toxicology Program

(کتابخانه جامع پزشکی آمریکا) PubMed United States National Library of Medicine

(آژانس بین المللی پژوهشی سرطان) IARC International Agency for Research on Cancer

(آژانس محافظت از منابع طبیعی کالیفرنیا) CEPA California Environmental Protection Agency

(اداره نظارت بر مقررات مواد شیمیایی چین)  CIRS : Chemical Inspection and Regulation Service

 (اداره نظارت بر مواد شیمیایی و بیماریهای مربوطه) HazMap : Relational Database of Hazardous Chemicals and Occupational Diseases

(آژانس محافظت از منابع طبیعی آمریکا) EPA Environmental Protection Agency

(اداره نظارت بر دسته بندی, علامت گذاری و بسته بندی محصولات اروپا) CLP : Classification, Labelling and Packaging

(اداره حفاظت از منابع طبیعی کانادا) CEPA Canadian Environmental Protection Act

(اداره بررسی مواد سرطانزا کالیفرنیا) CPDB : The Carcinogenic Potency Data Base
(انجمن علمی محصولات آرایشی بهداشتی و غیر خوراکی اروپا)   SCCNFP : European Scientific Committee on Cosmetic Products and Non-Food Products
(انجمن علمی حمایت از مصرف کننده اروپا) SCCS : European Commission Scientific Committee on Consumer Safety
(سازمان استاندارد آمریکا)  ANSI : American National Standards Institute 
(سازمان ملی استاندارد ایران) ISIRI : Institute of Standards and Industrial Research of Iran