نخستین سایت جامع صنایع آرایشی و بهداشتی ایران

این مواد به محصولاتی اضافه می شود که قرار است در بسته بندی های فلزی (آهنی) نگهداری  شود. فلزات مخصوصا آهن در مجاورت آب و هوا شروع به فعل و انفعالات شیمیایی کرده و نهایتا دچار خوردگی می شوند و یا به عبارت دیگر زنگ می زنند.  مواد ضد خوردگی با محافظت از فلزات مانع از این واکنشهای شیمیایی شده در نتیجه مانع خوردگی (زنگ زدن) بسته بندی محصولات آرایشی و بهداشتی می شوند.

 

مواد اولیه ضد خوردگی

INCI-DIC

با اتصال به کانال اینکی دیک همیشه به روز باشید

موافقم بستن
WhatsApp تماس با کارشناسان