پلاک پاد

پلاک به تجمع باکتری بر روی دندان اطلاق می شود که در ابتدا به شکل یک توده سفید رنگ است که معمولا پس از مدتی به شکل لکه های زرد رنگ تبدیل می شود. پلاک ها ممکن است بین دندان ها, رو یا پشت آنها و یا روی لثه دیده شوند.

پلاک پاد ها موادی هستند که با ایجاد یه لایه بسیار نازک بر روی دندان ها و لثه بدون بر هم زدن تعادل بیولوژیکی دهان مانع ایجاد پلاک دندانی می شوند.