پاک کننده

پاک کننده ها جزو مواد کاهش دهنده کشش سطحی یا سورفکتانت ها می باشند که موجب پاک شدن چربی ها از پوست و مو می شوند. سورفکتانت‌ها موادی هستند که موجب کاهش کشش سطحی آب می شوند. سطح آب مانند یک سد عمل می کند و اجازه ورود و ترکیب شدن دیگر مواد با ملکول های آب را نمی دهد از اینرو برای از بین بردن این سد باید از موادی به نام سورفکتانت ها استفاده شود. سورفکتانت ها معمولاً ترکیباتی آلی هستند که دارای گروه های آب گریز (هیدروفوبیک)  و گروه های آبدوست (هیدروفیلیک) می‌باشند.

 

structure of surfactant                   surfactant

 

سورفکتانت ها با توجه به تمایل آنها برای حل شدن در آب و یا روغن به چند دسته تقسیم می شوند. میزان این علاقه برای حل شدن با عدد HLB نمایش داده می شود. HLB مخفف Hydrophilic Lipophilic Balance است یعنی نسبت آب دوستی به چربی دوستی. HLB پاک کننده ها بین 13 الی 15 می باشد. پاک کننده ها توسط سر قطبی خود با ملکول های آب ترکیب شده و با دم غیر قطبی خود با لکه ها و چربی ها در نتیجه وقتی پاک کننده را را روی پوست آغشته می کنیم , این مواد با چربی های روی پوست ترکیب می شوند و در زمان شستشو سر قطبی پاک کننده با ملکول های آب ترکیب شده و در این حالت ملکول شوینده با هر دو ملکول آب و چربی ترکیب شده است و لکه ها همراه  با آب شسته می شوند.

Image result for surfactant+dirt