پخش کننده

اغلب مواد جامد و پودرها قادر به پراکنده شدن در میان یک حلال و یا یک محیط مایع نیستند لذا آنها نیازمند حضور مواد پخش کننده هستند که بتوانند بطور کامل در آن حلال پخش شوند. پخش کننده ها جزو سورفکتانت ها هستند. سورفکتانت‌ها یا مواد فعال سطحی موادی هستند که موجب کاهش کشش سطحی آب می شوند. کشش سطحی ویژگی‌ای در مایع‌ها است که باعث می‌شود لایه بیرونی مایع به صورت ورقه‌ای کشسان عمل کند و به شکل صاف و یکپارچه درآید. در واقع این خاصیت موجب می شود که سطح آب مانند یک سد عمل کرده و اجازه ورود و ترکیب شدن دیگر مواد با ملکول های آب را ندهد از اینرو برای از بین بردن این سد باید از موادی به نام سورفکتانت ها استفاده شود. سورفکتانت ها معمولاً ترکیباتی آلی هستند که دارای گروه های آب گریز (هیدروفوبیک)  و گروه های آبدوست (هیدروفیلیک) می‌باشند.

 

structure of surfactant                   surfactant

 

سورفکتانت ها با توجه به تمایل آنها برای حل شدن در آب و یا روغن به چند دسته تقسیم می شوند. میزان این علاقه برای حل شدن با عدد HLB نمایش داده می شود. سورفکتانت هایی که عدد HLB آنها بین 7 الی 9 باشد خاصیت پخش کننده گی دارند.

Image result for Dispersing Agents