نخستین سایت جامع صنایع آرایشی و بهداشتی ایران

جهت رنگ کردن مو بکار میروند که بعضا بطور موقت و بعضا بطور دائمی موجب رنگ مو می شوند.

 

مواد اولیه رنگ کننده مو

INCI-DIC

با اتصال به کانال اینکی دیک همیشه به روز باشید

موافقم بستن
WhatsApp تماس با کارشناسان