نخستین سایت جامع صنایع آرایشی و بهداشتی ایران

این مواد موجب حفظ حالت فیزیکی مو می شوند.

 

مواد اولیه تثبیت کننده مو

INCI-DIC

با اتصال به کانال اینکی دیک همیشه به روز باشید

موافقم بستن
WhatsApp تماس با کارشناسان