هیدروتروپ

هیدروتروپ ها موجب افزایش حلالیت مواد آب گریز در محلول های آبی می شوند. هیدروتروپ ها مانند سورفکتانت ها واجد دو بخش آب گریز و آبدوست هستند که بخش آب گریز آنها بسیار کوچک و ناچیز است بطوریکه قدرت تشکیل خود به خودی میسل را ندارند درنتیجه غلظت بحرانی میسل در آنها وجود ندارد و عملکرد آنها بصورت کاملا ناگهانی است. هیدروترپ ها معمولا در سیستمهایی که PH قلیایی دارند و یا واجد منسجم کننده در فرمول خود هستند بکار می روند و هدف از استفاده آنها افزایش حلالیت و غلظت سورفکتانت ها در محصول آرایشی و بهداشتی است. این مواد معمولا در فرمول محصولاتی چون پودر لباسشویی, مایع دستشویی و ظرفشویی, شامپو و نرم کننده بکار می رود.

Image result for Hydrotrope