پیشروان

پیشروان یک ماده شیمیایی است که معمولا به شکل گاز تحت فشار می باشد و انرژی لازم برای حرکت دادن سیالات و یا مایعات را تامین می کند. پیشروان ها چون به سرعت تبخیر می شوند در نتیجه قابلیت بالایی برای تبدیل به گاز شدن دارند که در حین تبخیر و خارج شدن از ظروف با خود سایر مواد را نیز با خود خارج می کنند. این مواد با ایجاد فشار در کپسول های ائوروسل موجب خروج سریع مایعات داخل قوطی می شوند.

Related image