نخستین سایت جامع صنایع آرایشی و بهداشتی ایران

این مواد جهت صلف و هموار کردن سطح پوست مورد استفاده قرار می گیرد.

 

مواد اولیه صیقل دهنده

INCI-DIC

با اتصال به کانال اینکی دیک همیشه به روز باشید

موافقم بستن
WhatsApp تماس با کارشناسان