نخستین سایت جامع صنایع آرایشی و بهداشتی ایران

پایدار کننده امولسیون

این مواد موجب افزایش ماندگاری محلولیت یا همان حالت امولسیون محصولات آرایشی بهداشتی می شود.

 

مواد اولیه پایدار کننده امولسیون

INCI-DIC

با اتصال به کانال اینکی دیک همیشه به روز باشید

موافقم بستن
WhatsApp تماس با کارشناسان