این مواد در بازگرداندن قوای جسمی و تقویت سیستمهای بدن در محصولات آرایشی بهداشتی استفاده می شوند.

 

مواد اولیه تونیک

INCI-DIC

با اتصال به کانال اینکی دیک همیشه به روز باشید

موافقم بستن
WhatsApp تماس با کارشناسان