مدرسین

موسسه کازمدیک افتخار دارد با کمک و همیاری کارشناسان مجرب و کارکشته صنایع آرایشی و بهداشتی اقدام به برگزاری کلاسهای تخصصی نماید.

اسامی مدرسین موسسه کازمدیک عبارتند از :

آقای مهندس میرزائیان

خانم دکتر رجبی

آقای مهندس بهداد

خانم مهندس هوشنگی

آقای دکتر گودرزی

آقای مهندس مصدر

خانم دکتر رضویان

خانم مهندس اسداله زاده