عملکرد مواد اولیه

مواد اولیه مورد مصرف در محصولات آرایشی و بهداشتی می توانند یک یا چند عملکرد داشته باشد. این عملکرد در برخی از موارد مربوط به خواص شیمیایی ماده بوده و در برخی از مواد خواص بیولوژیکی آنها مورد توجه تولید کنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی می باشد. در زیر مواد اولیه صنایع آرایشی و بهداشتی بر اساس عملکرد آنها دسته بندی شده اند. در صورت تمایل به داشتن اطلاعات بیشتر لطفا بر روی اسامی زیر کلیک نمایید.

[table “6” not found /]