نخستین سایت جامع صنایع آرایشی و بهداشتی ایران

باکتری‌ها متنوع‌ترین و مهم‌ترین میکروارگانیسمها در طبیعت هستند که بدون فعالیت آن‌ها، حیات بر روی زمین مختل می‌گردد. در عین حال برخی از آن‌ها در انسان , حیوانات و گیاهان موجب بیماری می شوند. باکتریها بر اساس شکل آنها به شش دسته کوکسی، باسیل، کوکوباسیل، ویبریو، اسپریل و اسپیروکت تقسیم می شوند. همچنین باکتریها بر اساس نوع رنگ آمیزی آنها به دو دسته گرم مثبت ها و گرم منفی ها تقسیم می شوند.

در روی پوست همه انسان ها انواع مختلفی از باکتری ها زندگی میکنند که در حالت عادی توانایی نفوذ در درون پوست و ایجاد بیماری در آنرا ندارند. ولی وقتی پوست به هر دلیلی زخم و یا آسیب پذیر شود تعدادی از این باکتری ها به درون پوست رفته و در آنجا رشد کرده، تکثیر یافته و موجب بروز علائمی در پوست می شوند. لذا در برخی از محصولات آرایشی و بهداشتی برای کنترل این باکتری ها از مواد ضد باکتری استفاده می شود که باعث مرگ باکتری ها و یا مانع رشد و تکثیر آنها در سطح پوست می شوند.

مواد آنتی باکتریال

INCI-DIC

با اتصال به کانال اینکی دیک همیشه به روز باشید

موافقم بستن
WhatsApp تماس با کارشناسان