نخستین سایت جامع صنایع آرایشی و بهداشتی ایران

چَنگاله یا کی‌لیت ( Chelate) در علم شیمی و مهندسی پلیمر، به ترکیبی ناجورحلقه که دارای حداقل یک کاتیون فلزی یا یون هیدروژن است می‌گویند. چنگاله لیگاند دو یا چند دندانه‌ای، یعنی لیگاندی است که بیش از یک قسمت از آن با فلز تشکیل کمپلکس دهد. از بهترین نمونه‌های لیگاند در شیمی آلی فلزی، لیگاند EDTA یعنی ethylene diamine tetra acetic acid را می‌توان نام برد. چنگاله در شیمی، فرایند نیست، بلکه به لیگاندی که بیش از یک جفت الکترون به فلز مرکزی کمپلکس بدهد اطلاق می‌شود.

در واقع چنگاله فرایندی است که طی آن یک ترکیب شیمیایی با یک یون فلزی ترکیب شده و آن را به صورت محکم نگه می‌دارد.

ماده‌ای که با اتصال به یون‌های فلزی ساختار حلقه‌ای پایدارتر تشکیل می‌دهد را چنگالنده (chelator) می‌گویند. چنگالنده با ترکیب شدن با فلزات سنگین آن‌ها را از جریان واکنش شیمیایی خارج می‌کند

مواد اولیه چنگاله

INCI-DIC

با اتصال به کانال اینکی دیک همیشه به روز باشید

موافقم بستن
WhatsApp تماس با کارشناسان