نخستین سایت جامع صنایع آرایشی و بهداشتی ایران

از این مواد برای رنگ کردن محصولات آرایشی بهداشتی استفاده می شود.

 

رنگهای آرایشی و بهداشتی

INCI-DIC

با اتصال به کانال اینکی دیک همیشه به روز باشید

موافقم بستن
WhatsApp تماس با کارشناسان