نخستین سایت جامع صنایع آرایشی و بهداشتی ایران

باعث کف کردن محصولات شوینده می شوند.

 

مواد اولیه تقویت کننده کف

INCI-DIC

با اتصال به کانال اینکی دیک همیشه به روز باشید

موافقم بستن
WhatsApp تماس با کارشناسان