این مواد به محصولات آرایشی بهداشتی جلای صدفی و مروارید گونه می دهد. مانند اتیلن گلیکول

 

 

مواد اولیه صدفی کننده

INCI-DIC

با اتصال به کانال اینکی دیک همیشه به روز باشید

موافقم بستن
WhatsApp تماس با کارشناسان