تغلیظ کننده

در برخی از شامپوهای جدید اجزاء ویژه‌ای به نام ضخیم کننده اضافه‌شده است. این شامپوها درواقع سطح تارهای مو را با لایه‌ای از پروتئین می‌پوشانند بنابراین باعث می‌شوند هر بار که شما این شامپو را استفاده می‌کنید موی شما پرپشت‌تر به نظر برسد.
پروتئین‏ کراتین و آمینو اسیدها به ساقه مو می‌پیوندند و شکاف‌های ایجادشده در اثر استفاده از مواد نامرغوب را پر می‌کند. این امر باعث افزایش مقاومت مو و محافظت از آن می‌گردد.