آزمایشگاهی

امکانات و دستگاه های موجود در بخش شیمی مواد آرایشی و بهداشتی

عنوانDescriptioonعکس
همزن برقیHeater
کابین UV UV Cabinet
انکوباتورIncubator
کوره الکتریکیElectric Furnace
ترازوی دیجیتالی Digital Scale
پی اچ مترPH Meter
سانتریفیوژCentrifuge
همزن مغناطیسیMagnetic Mixer
ویسکوزیمترViscometer
رطوبت سنجMoisture Analyzer
بشر
بطری
بالن Flask
ارلن Erlenmeyer
گیلاس مدرج Graduated cylinder
کروزه بوته چینی Crucible
دسیکاتور Desiccator
کریستالیزور Crystallizer
هاون یا کپسول چینی Porcelain dish
قیف Funnel
مبرِّد یا سرد کننده Condenser
پیپت Pipette
قیف جداکننده یا دکانتور Separatory Funnel
لوله شیشه ای Glass Tube
بورِت Burette
لوله آزمایش Test Tube
استوانه مدرج یا مزور
شیر رابط
الکترود
چراغ بونزن Bunsen burner
شیشه ساعت Watch Glass
سه پایه Tripod
برس لوله یا لوله شور
چوب پنبه سوراخ کن
توری نسوز
لوله گیر
سوهان
پنس
مثلث نسوز
جا لوله آزمایش
چوب پنبه‌ها
میله همزن
تنزیب – حوله کاغذی
ترازو
کاردک
آبفشان Wash bottle
دماسنج Thermometer
کاغذ صافی Filter Paper
قطره چکان Dropper
چراغ الکلی Alcohol burner
حمام آب یا بن ماری Water Bath
جی سی
اچ پی ال سی
اتمیک ابزوربشن
اسپکتوفتومتری
آون
پتانسیومتر
دستگاه نقطه ذوب
دسیکاتور
رفراکتورمتر
نقطه اشتعال
هموژنایزر
هود

 

Image result for lab