اندازه گیری عدد پراکسید

 1-تعریف عدد پراکسید

مقدار پراکیسد موجود بر حسب میلی اکی والان گرم اکسیژن فعال برای یک کیلوگرم روغن بیان می شود .

2-هدف

 هدف از تدوین این استاندارد ارائه روش آزمون جهت اندازه گیری عدد پراکسید در روغن ها و چربی های خوراکی می باشد .

3-اصول روش

نمونه مورد آزمون در اسید استیک وکلروفرم با پتاسیم یداید واکنش می دهد و ید آزاد شده را با محلول استاندارد حجمی سدیم تیوسولفات عیارسنجی می کنیم .

4-دامنه کاربرد

این استاندارد در مورد روغن ها و چربی های خوراکی و محصولات حاوی چربی کاربرد دارد.

5-روش انجام آزمون

5-1- وسایل لازم

1- بالن 2- لوله شیشه ای برای نمونه برداری 3- بورت 4- ترازو

2-5- محلول های لازم

1-    محلول3به2 اسید استیک کلروفرم(کلروفرم یا ایزو اکتان همراه با اسی استیک بلوری)2- محلول اشباع یدید پتاسیم 3- محلول سدیم تیوسولفات 01/0نرمال 4- چسب نشاسته

3-5- انجام آزمون

ابتدا 5گرم نمونه را وزن نموده و زیر هود 30سی سی اسید استیک کلروفرم 3به2 سپس 5/0سی سی پتاسیم یداید (از زمانی که KI را اضافه می کنیم بمدت یک دقیقه نمونه را دریک محیط تاریک قرار می دهیم ) و بعد 30سی سی آب مقطرو چند قطره چسب نشاسته اضافه نموده و تا شفاف شدن فاز بالایی روغن پس از هم زدن شدید با تیوسولفات سدیم 01/0نرمال تیتر می نماییم

  حجم تیوسولفات مصرفی 3/11 سی سی می باشد . لذا عدد پراکسید براساس محاسبات فرمول بالا عدد  6/22 می باشد

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید