آزمایشگاه های واقع در استان قزوین

شركت پيرايه زيست قزوين قزوين- شهر صنعتی البرز،روبروی شرکت ایران قوطی 028-3223758
028-33687624
شركت دانش محور البرز قزوين- باراجین-بلوار نخبگان-بعد از انشگاه آزاد اسلامی باراجین-پارک فناوری دانشگاه بین المللی امام خمینی-واحد55-54 028-33697246
028-33697246

 

شرکت های پخش واقع در استان قزوین

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید