قابض

مواد قابض خنک کننده و  یا سفت کننده پوست می باشند. مکانیسم عمل آنها به طور کامل کشف نشده است ولی یک فرضیه وجود دارد که می گوید که این مواد با تحت تاثیر قرار دادن کراتین که پروتئین اصلی پوست است اثر خود را بر روی پوست می گذارد, به این ترتیب که پیوندهای نمکی در کراتین تحت تاثیر مستقیم pH و دما هستند. در شرایط نرمال پوست pH کمی اسیدی و دما سرد است در نتیجه این پیوند ها پا برجا هستند ولی با افزایش pH و دما پیوندهای نمکی شکسته و مولکول های کراتین حرکت کرده و بیشتر از هم فاصله می گیرند که نتیجتا پوست ظاهری شل و بی قوام می گیرد. اما اگر پوست دوباره سرد شود و یا pH آن تنظیم شود دوباره پیوندهای نمکی تشکیل شده و سبب ایجاد اثر سفتی بر روی پوست می شود.
برای خنک کردن پوست می توان از راه های مختلفی استفاده کرد:

  • استفاده از موادی مانند الکل که به سرعت تبخیر شده و پوست را خنک می کند.
  • پاشیدن آب سرد بر روی چهره.
  • قرار دادن یک بسته یخ بر روی پوست
  • استفاده از به ترکیبات آروماتیک مانند منتول و کافور
  • تحریک گیرنده های عصبی سنجش سرما در پوست

کلیه راه های فوق موجب انقباض مویرگ های پوست شده در نتیجه پوست را سفت کرده و به آن قوام می دهد.استفاده زیاد از مواد قابض ممکن است موجب خشکی پوست شود.

چای سبز و عنبر جزو پر مصرفترین قابض های طبیعی هستند که در محصولات مراقبت از پوست استفاده می شود.