نخستین سایت جامع صنایع آرایشی و بهداشتی ایران

کلیه محصولات آرایشی و بهداشتی در یک PH معین ساخته می شوند که مطابق با PH پوست بدن است لذا نگهداری چنین محلولی با PH معین و ثابت بسیار حائز اهمیت است. چنانچه این محلول در معرض هوا قرار گیرد، دی‌اکسید کربن جذب می‌کند و اسیدی‌تر می‌شود. چنانچه محلول در ظرف شفاف ذخیره شود، ناخالصیهای قلیایی و یا نور خورشید ممکن است PH را تغییر دهد , به همین منظور از بافرها در فرمولاسیون محصولات آرایشی و بهداشتی استفاده می شود.

بافر یک محلول شیمیایی است که از یک اسید ضعیف و نمک آن یا یک باز ضعیف و نمک آن ساخته می‌شود. محلول‌های بافر توانایی حفظ PH محلول را حتی در صورت افزودن اندکی باز یا اسید دارند.

 

مواد اولیه بافر

INCI-DIC

با اتصال به کانال اینکی دیک همیشه به روز باشید

موافقم بستن
WhatsApp تماس با کارشناسان