نخستین سایت جامع صنایع آرایشی و بهداشتی ایران

خانه لیست مواد اولیه آنتی اکسیدان

آنتی اکسیدان

آنتی اکسیدان ها موادی هستند که از تشکیل رادیکال‌های آزاد در سلول ها جلوگیری می‌کنند.

رادیکال آزاد به اتم، مولکول یا یونی گفته می‌شود که دارای الکترون جفت‌نشده و یا به عبارتی دیگر دارای پوسته الکترونی ناقص باشد. رادیکال‌های آزاد در اثر شکستگی یک پیوند از یک مولکول پایدار ایجاد می‌شوند، همین ویژگی باعث افزایش واکنش‌های شیمیایی آنهاست چرا که میل به واکنش رادیکال‌ها به‌دلیل داشتن الکترون جفت‌ نشده زیاد میشود. یک رادیکال آزاد می‌تواند دارای بار مثبت، منفی یا خنثی باشد.

DIOSMINE

کلاسهای تخصصی

تازه ها

پدیده شیمی جم

کومدون / Comedo

Elkem Silicones

Sasol

INCI-DIC

با اتصال به کانال اینکی دیک همیشه به روز باشید

موافقم بستن
WhatsApp تماس با کارشناسان