طعم دهنده

در محصولات آرایشی بهداشتی طعم و مزه مواد خوراکی را یجاد می کنند.