نخستین سایت جامع صنایع آرایشی و بهداشتی ایران

کنترل کننده ویسکوزیته

این مواد موجب کاهش یا افزایش ویسکوزیته (گرانروی) در محصولات آرایشی بهداشتی می شوند.

ويسكوزيته با افزايش تركيبات ذيل افزايش مي يابد:
1.    الكتروليتها: كلريد آمونيوم يا سديم در آلكيل اتر سولفاتها سبب افزايش ويسكوزيته مي شوند.
2.    چسبهاي طبيعي و آلگيناتها
3.    مشتقات سلولوزي
4.    پليمرهاي كربوكسي وينيل
در ضمن با افزايش مقدار كمي حلال(الكها)، يا تركيبات پلي اكسي آلكيلن ‌يا سديم زايلن سولفونات ويسكوزيته كاهش مي يابد.

مواد کنترل کننده گرانروی

INCI-DIC

با اتصال به کانال اینکی دیک همیشه به روز باشید

موافقم بستن
WhatsApp تماس با کارشناسان