اسید سالیسیلیک / SALICYLIC ACID

0
2163


نام بین المللی: INCI Name

SALICYLIC ACID

نام رایج در اروپا: ECName

Salicylic Acid

نام فارسی: Persian Name

اسید سالیسیلیک

حلالیت: Solution

اتر
تتراکلرید کربن
بنزن
پروپانول
استون
اتانول
تولوئن

موارد مصرف: Applications

مرطوب کننده
شامپو
مراقبت از پوست
مراقبت از مو
برنز کننده
کرم ضد آفتاب

عملکرد: Function

( Anti-Dandruff ) ضد شوره
( Hair Conditioner ) حالت دهنده مو
( Keratolytic ) کرایتولیتیک
( Masking ) پوشاننده
( Preservative ) نگهدارنده
( Skin Conditioner ) حالت دهنده پوستنقطه جوش: Boiling Point

نقطه ذوب: Melting Point

200

158.6

رنگ: Color

شکل: Shape

بیرنگ متمایل به سفید

کریستالی

بو: Smell

مزه: Taste

- -

فرمول شیمیایی: Chemical Formula

وزن ملکولی: Molecular Weight

C7H6O3

-

کد بین المللی: CAS Number

کد اتحادیه اروپا: EINECS

69-72-7

-

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید