برای محاسبه اکتیو تام باید تمام مواد فعال در سطح از هر نوع
( آنیونی، کاتیونی، غیر یونی و آمفوتریک) را با توجه به خلوصشان با هم جمع کرد.

برای مثال در یک شامپو به فرمول زیر باید به صورت زیر عمل کرد:

ردیف ماده درصد اکتیو
1 سدیم لوریل اتر سولفات  ۷۰٪ 2 % 1.4
2 کوکامیدو پروپیل بتایین  ۳۰٪ 6.3 % 1.89
3 پی ای جی 150 دی استئارات 1.2 % 1.2
4 کوکونات فتی اسید دی اتانل آمید  ۸۰٪ 1.5 % 1.2
5 پلی کواترنیوم – ۱۰ 0.2 % 0.2
6 اسانس 0.2 %  
7 متیل کلرو ایروتیازولینون 0.12 %  
8 آب تا 100 %  
       
  جمع کل 100 % 5.89

اکتیو آنیونی : % 1.4 = 0.7 * 2 مربوط به سدیم لوریل اتر سولفات میشود.
(اکتیو سدیم لوریل اتر سولفات چون 70% است عدد 0.7 در نظر میگیریم که ضرب در درصد آن می شود)


اکتیو آمفوتریک : % 1.89 = 0.3 * 6.3
(اکتیو بتایین چون 30% است عدد 0.3 در نظر میگیریم)

اکتیو‌ غیر یونی: مربوط به پی ای جی – ۱۵۰ دی استئارات و‌کوکونات فتی اسید … میشود :
% 2.4 = (1.2*1) + (1.5 * 0.8)
(اکیتو کوکونات چون 80% است عدد 0.8 و اکتیو پی ای جی را چون درصد ندارد عدد 1 در نظر میگیریم)


اکتیو کاتیونی : با فرض خلوص ۱۰۰ درصدی پلی کوارترنیوم ۱۰ ، همان 0.2 می شود
پس اکتیو‌تام برابر است با

5.89 = 1.4 + 1.89 + 2.4 + 0.2

5 دیدگاه‌ها

  1. ممنون میشم زود بهم جواب بدید
    اکتیو بتائین رو چرا اشتبه حساب کردید؟.3*6.3میشه 1.89 نه 5.67

  2. سلام آقای حسینی عزیز.
    ممنون که گفتید. بله درست میفرمایید اشتباه تایپ شده! اصلاح میشه

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید