” کورتیکواستروئیدها” یا ” گلوکوکورتیکوئیدها ” ، که اغلب فقط ” استروئیدها” نامیده می شوند شبیه به
هورمون های طبیعی می باشندکه توسط قشر خارجی غدد فوق کلیه یا آدرنال تولید می شوند و رابطه نزدیکی با
کورتیزول دارند.کورتیزول، هورمونی است که از غده آدرنال ترشح می شود. در پزشکی فرم مصنوعی این هورمون
ها با خواص مشابه و با نام “داروهای کورتیکواستروئید” به طوروسیعی برای درمان آرتریت روماتوئید، لوپوس، آسم،
آلرژی و بسیاری از بیماری های دیگر مورد استفاده می باشند. در واقع کورتیکواستروئید ها تأثیرات هورمون هایی
که بدن به طور طبیعی در غدد فوق کلیه می سازد را تقلید می کنند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید