مولف : گروه تحقیق و توسعه شرکت پاکسان

آنزیم ها

آنزیمها مولكولهای پروتئینی هستند كه به دلیل داشتن ماهیت كاتالیكی می توانند بسیاری از لكه های پروتئینی ، چربی ونشاسته ای را كه در مقابل دترجنتها مقاومند تجزیه نمایند. آنزیمهای مورد مصرف در صنایع شوینده عبارتند ازپروتئاز،لیپاز،آمیلازوسلولاز

 •  آنزیم پروتئاز

این آنزیم لكه های پروتئینی روی البسه مانندلكه های غذایی شیر، تخم مرغ، گیاهان وخون را به اجزای کوچکتر تبدیل کرده که براحتی توسط محلول شستشو حذف می شود.این آنزیم در محصولات پودری به فرم گرانول ودر محصولات مایع ، به فرم مایع می باشد.امروزه استفاده ازاین نوع آنزیم در پودرها وقرصهای ماشین ظرفشویی نیز متداول شده است.

ویژگی ها :

 • تجزیه و حذف لکه های پروتیینی از قبیل شیر، تخم مرغ، گیاهان وخون از روی البسه

موارد كاربرد :

 • پودرهای شوینده ماشین لباسشویی( کاربرد خانگی و موسسه ای)
 • مایعات لباسشویی ماشینی
 • پودروقرصهای ماشین ظرفشویی
 • آنزیم لیپاز

این آنزیم لكه های چربی و گریسی روی البسه را به اسیدهای چرب کوچکتر تبدیل کرده که براحتی توسط محلول شستشو حذف می شود.این آنزیم در محصولات پودری به فرم گرانول ودر محصولات مایع ، به فرم مایع می باشد.امروزه استفاده ازاین نوع آنزیم در پودرها وقرصهای ماشین ظرفشویی نیز متداول شده است.

ویژگی ها :

 • تجزیه و حذف لکه های چربی و گریسی از روی البسه

موارد كاربرد :

 • پودرهای شوینده ماشین لباسشویی( کاربرد خانگی و صنعتی)
 • مایعات لباسشویی ماشینی
 • پودر و قرصهای ماشین ظرفشویی

 آنزیم آمیلاز

این آنزیم لكه های نشاسته ای مانند مواد قندی روی البسه را به اجزاء کوچکتر تبدیل کرده که براحتی توسط محلول شستشو حذف می شود.این آنزیم در محصولات پودری به فرم گرانول ودر محصولات مایع ، به فرم مایع می باشد.امروزه استفاده ازاین نوع آنزیم در پودرها وقرصهای ماشین ظرفشویی نیز متداول شده است.

ویژگی ها :

 • تجزیه و حذف لکه های چربی و گریسی از روی البسه

موارد كاربرد :

 • پودرهای شوینده ماشین لباسشویی( کاربرد خانگی و موسسه ای)
 • مایعات لباسشویی ماشینی
 • پودروقرصهای ماشین ظرفشویی
 •  آنزیم سلولاز

تشكیل میكروفیبریلها (پرزها) روی سطوح پارچه ها ، در طی عمكرد مكانیكی ماشین، منجر به پخش نور شده وسطوح در نظر بیننده ، ظاهری خاكستری پیدا می كند.این بدین معنی است كه رنگ پارچه ظاهر تیره ای به خود می گیرد.آنزیم سلولاز با حذف این پرزها از سطوح، وضوح اولیه رنگ را برمی گرداند. این آنزیم در محصولات پودری به فرم گرانول ودر محصولات مایع ، به فرم مایع می باشد.

ویژگی ها :

 • حذف پرزهای روی سطوح البسه
 • جلوگیری از خاکستری شدن البسه پس از شستشوهای
 • درخشانتر نمودن رنگ البسه
 • جلوگیری از کهنگی البسه پس از شستشوهای مکرر
 • قابلیت حذف لكه های خیلی عمیق موجود در الیاف البسه

موارد كاربرد :

 • پودرهای شوینده البسه ماشینی( کاربرد خانگی و موسسه ای)
 • مایعات لباسشویی ماشینی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید