پلاک میکروبی لایه بی رنگ و نازکی از میکروبهای دهان همراه با پروتئینهای بزاق است که محکم به سطوح دندانهای ما می چسبد و این لایه میکربی ظاهراً با تجزیه مواد قندی و نشاسته ای و تبدیل آن به اسید فرآورده های دیگر میکروبی شروع به تخریب دندان و لثه می نماید.

پلاک میکروبی لایه بی رنگ و نازکی از میکروبهای دهان همراه با پروتئینهای بزاق است که محکم به سطوح دندانهای ما می چسبد و این لایه میکربی ظاهراً با تجزیه مواد قندی و نشاسته ای و تبدیل آن به اسید فرآورده های دیگر میکروبی شروع به تخریب دندان و لثه می نماید.

“پلاک میکربی مهمترین عامل بیماریهای دندان و لثه بوده و هدف از بهداشت دهان در واقع برداشتن این لایه میکربی از تمام سطوح دندانهاست”. پلاک میکروبی چند ساعت پس از مسواک زدن دوباره تشکیل می گردد زیرا دهان هیچگاه از میکروبهای موجود در آن استریل نمی باشد. در دهان ما متجاوز از شصت نوع میکرب زندگی میکند.

شما با مسواک زدن مرتب، بطور مکرر و مداوم این لایه میکربی را از سطوح دندانهای خود پاک کرده و با ضخیم تر شدن و کهنه شدن این لایه میکربی مبارزه می کنید. چنانچه عمر این لایه میکربی که از این به بعد آنرا پلاک میکربی می نامیم از ۴۸ ساعت تجاوز کند قادر به جذب کلسیم موجود در بزاق می باشد. با رسوب کلسیم پس از یک هفته پلاک میکربی آهکی و کلسیغیه شده و اصطلاحاً جرم دندانی تشکیل گردد. جرم دندانی یک تودۀ سخت و آهکی و مملو از میکربها است که به سختی به سطح دندانها چسبیده و قادر به تخریب سطح زیرین خود می باشد. جرم دندانی باید توسط دندانپزشک از سطح دندانها پاک گردد زیرا با مسواک زدن کنده نمی شود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید