یک اسید معدنی یا اسید غیرآلی می تواند هر مشتق اسیدی از یک ترکیب غیرآلی باشد که در آب تجزیه شده و یون هیدروژن (H+) تولید می کند. اسیدهای معدنی در آب به خوبی محلول هستند اما در حلال های آلی نامحلولند. اسیدهای معدنی خورنده هستند.

برخی اسیدهای غیرآلی را اسیدهای میزآزمایشگاه (bench acids) نیز می نامند. این اسیدهای معدنی عبارتند از سولفوریک اسید ، نیتریم اسید و کلریدریک اسید . زیرا این اسیدها در آزمایشگاه کاربرد فراوانی دارند. اسیدهای معدنی در بازه ای بین اسید قوی تا اسید ضعیف قرار می گیرند. میزان قدرت اسیدی در اسیدهای معدنی بر اساس میزان یون هیدروژن تولید شده در آب تعریف می شود.

کاربرد اسیدهای معدنی

اسیدهای غیرآلی در بخش های بسیاری از صنعت شیمیایی به عنوان مواد اولیه برای سنتز مواد شیمیایی آلی یا معدنی دیگر مورد استفاده قرار می گیرند. مقدار زیادی از اسیدهای معدنی بخصوص اسیدهای میزآزمایشگاه، برای مصارف تجاری در کارخانجات بزرگ تولید می شوند.اسیدهای معدنی همچنین مستقیما به دلیل خصلت خورندگی که دارند استفاده می شوند. به عنوان مثال محلول رقیق هیدروکلریدریک اسید برای ازبین بردن رسوبات داخل دیگ های بخار استفاده می شود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید