محصولات مرطوب کننده که با توجه به نوع پوست که ممکن است خشک, معمولی و یا چرب باشد طراحی می شوند. کرمهاي مرطوب کننده حاوي مواد آبرسان هستند که سبب آب رسانی، حفظ و نگهداري رطوبت پوست می شوند. این مواد هیگروسکوپیگ (HYGROSCOPIC) نامیده میشوند که با جذب رطوبت از محیط سبب حفظ رطوبت پوست، ایجاد نرمی و افزایش قابلیت انعطاف پذیري می شوند. گلیسیرین، سوربیتول و پروپیلن گلیکول از معروف ترین مواد آبرسان هستند. همچنین در داخل بدن مواد مرطوب کننده طبیعی وجود دارد که  NMF نامیده می شوند. این مواد شامل آمینو اسیدها , اسیدهاي معدنی مانند پیرولیدون کربوکسیلیک اسید , قندها مانند گلوکز و مواد دیگري مانند اوره هستند. با افزایش سن میزان مواد NMF نیز کاهش می یابد در نتیجه پوست انسان رطوبت طبیعی خود را از دست میدهد و دهیدراته می شود. موادي دیگری نیز هستند که با ایجاد یک فیلم در سطح پوست از خروج رطوبت جلوگیري میکنند.


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید