هرگاه دو یا چند آمینو اسید به هم متصل شوند ، یک پپتید را تشکیل داده اند . اگر تعداد آمینو اسیدهای پپتیدی به تعداد کمتر از ده هزار باشد ، به آن پلی پپتید و اگر بیش از این تعداد باشد ، به آن پروتئین می گویند .

هورمون هایی در بدن تولید و ترشح می شوند که ساختار پپتیدی دارند ؛ هورمون رشد ، انسولین ، IGF ، FSH ، LH و … از این دسته اند . اولین پپتیدی که در علم داروسازی در سال 1953 کشف شد ، اکسی توسین بوده که شامل 37 آمینو می باشد .

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید