نخستین سایت جامع صنایع آرایشی و بهداشتی ایران

پوشاننده

به موادی گفته می شود که در واکنش های شیمیایی به مخلوط مواد اضافه می شود تا هرگونه ناخالصی را از محیط واکنش دور کند تا اثر منفی در پروسه تجزیه شیمیایی نگذارد.

مواد اولیه پوشاننده

INCI-DIC

با اتصال به کانال اینکی دیک همیشه به روز باشید

موافقم بستن
WhatsApp تماس با کارشناسان