حلال

حلالها معمولا موادی به شکل مایع هستند که قادرند مواد دیگر را در خود حل کنند.