لایه شاخی یا استراتوم کورنئوم خارجی ترین لایه از 5 لایۀ تشکیل دهندۀ اپیدرم است که بطور وسیعی گسترده بوده و مسئول اصلی سد دفاعی در بدن است. عوامل رطوبت دهندۀ طبیعی پوست یا به اختصارNMF مجموعه ای از ترکیبات محلول در آب هستند که فقط در لایۀ استراتوم کورنئوم یافت می شوند و حدوداً 20تا30درصد از وزن خشک کورنئوسیت ها (سلول های سازنده لایه استراتوم کورنئوم) را تشکیل می دهند.

ساختار(شاخی‌شدن): لایه شاخی از ۲۰ الی ۳۰ لایه سلولی، هر یک متشکل از سلول‌های مرده سوار بر هم که در زیر میکروسکپ چیزی شبیه فلس است تشکیل شده‌است. استراتوم‌کورنئوم بیشترین قسمت اپیدرم و سرشار از کراتین است و بیشترین فشار مکانیکی را تحمل می‌کند. از لایه رویانی اکتودر هنگامی که کراتوسیت ها در حال تبدیل شدن هستند ابتدا شکل خار مانند و سپس دانه دار یافته و با تجمع مداوم کراتین، پهن شده و می میرند و تشکیل لایه براق(لایه شیشه‌مانند) داده و سرانجام تشکیل استراتوم کورنئوم(لایه شاخی) داده و در پایان با مملو شدن از کراتین از بین می‌روند.

ردای‌اسیدی: استراتوم کورنئوم در اپیدرم یک لایه ‌اسیدی(Acid mantle) به همراه دارد که وظیفه آن مرزبانی شیمیایی پوست در برابر باکتری ها ویروس ها و ریزموجود های سطح پوست است. پی هاش این لایه بسیار نازک بین ۴ و ۶ و بنابراین اسیدی است. با توجه به‌اینکه ریزموجود ها و آلودگی ها به شدت بازی(آلکالین) هستند در برخورد با ردای اسیدی وضعیتی نرمال در لایه شاخی بوجود می آید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید