دستگاه یونیزه کننده, آب را در یک فرآیند چند مرحله ی خالص سازی و یونیزه می کند:

گام اول : پیش فیلتراسیون
آب سالم آبی تمیز است. به این دلیل است که دستگاه های یونیزه کننده ی یک سیستم پیش فیلتراسیون قابل تنظیم برای به دام اندازی سموم را به کار می گیرند. امکاناتی که شاید در هر دستگاه یونیزه کننده نداشته باشند. معمولا فیلتر مناسب و صحیح با توجه به آب هر منطقه برای دستگاه یونیزه کننده بر پایه ی گزارشات کیفیت آب شهری انتخاب می شود.

گام دوم : فیلتراسیون داخلی
دستگاه های یونیزه کننده از دو فیلتر داخلی برای خالص سازی آب قبل از یونیزه کردن بهره می برند. فرآیند فیلتراسیون داخلی حاوی تکنولوژی بلوک سرامیکی ویتامین C است که می تواند کلر را در آب کاهش دهد.

گام سوم : چگونگی یونیزه شدن آب – الکترولیز
آب در فرآیند الکترولیز توسط یک غشاء عبور دهنده‌ی یون دور محفظه‌ی یونیزه شدن به جریان‌های اسیدی و قلیایی تفکیک می‌شود.
غشاء یونی اجازه‌ی عبور یونها که ذرات باردار هستند را می‌دهد، اما به مولکول‌ها اجازه‌ی عبور نمی‌دهد.
یون با بار منفی در آب قلیایی و یون با بار مثبت در آب اسیدی انباشته می شوند.
دستگاه‌های یونیزه کننده‌ی از تکنولوژی غشاهای تبادلی Bipolar Dupont Nation استفاده می‌کنند که تکنولوژی اثبات شده‌ای است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید