نخستین سایت جامع صنایع آرایشی و بهداشتی ایران

آنتی استاتیک

مواد آنتی استاتیک ترکیباتی هستند که با خنثی کردن شارژ الکتریکی سطوح مانع تشکیل الکتریسیته ساکن می شوند. این مواد با افزایش خاصیت رسانایی در سطوح و یا ایجاد خاصیت رسانایی از طریق رطوبت موجود در هوا مانع تشکیل الکتریسیته ساکن می شوند. در واقع مولکول های مواد آنتی استاتیک واجد دو بخش آب دوست و آب گریز هستند که با قرارگیری بر روی سطوح از طرف بخش آب گریز به سطح متصل شده و از طرف بخش آب دوست به آب موجود در رطوبت هوا متصل شده و وظیفه خود را که از بین بردن الکتریسیته است انجام می دهد.

مواد آنتی استاتیک رایج معمولا واجد یک زنجیره بلند آمین های آلیفاتیک و آمیدها، نمک های آمونیوم چهارتایی، استرهای اسید فسفریک، استرها و پلی اتیلن گلیکول می باشند.

مواد اولیه آنتی استاتیک

INCI-DIC

با اتصال به کانال اینکی دیک همیشه به روز باشید

موافقم بستن
WhatsApp تماس با کارشناسان