پربورات سدیم (NaBO3) در شرایط استاندارد یک ماده جامد سفید و بدون بو است با این حال ، یک مولکول سدیم پربورات به طور معمول با ۱ ، ۲ یا ۴ مولکول آب متبلور می شود. مونوهیدرات سدیم پربورات (NaBO3.H2O) و تتراهیدرات سدیم پربورات (NaBO3.4H2O) دارای کاربردهای تجاری هستند و به ویژه به عنوان شوینده و سفید کننده استفاده می شوند

سدیم پربورات یک پراکسید معدنی  بی بو است که  به راحتی در آب حل می شود و محلول قلیایی با خواص اکسیداتیو تولید می کند. هنگامی که این ماده با آب ترکیب می شود هیدروژن پراکسید تولید می کند که بطور موثری میکروب ها را از بین می برد.

سدیم پربورات یک پراکسید معدنی  بی بو است که  به راحتی در آب حل می شود و محلول قلیایی با خواص اکسیداتیو تولید می کند. هنگامی که این ماده با آب ترکیب می شود هیدروژن پراکسید تولید می کند که بطور موثری میکروب ها را از بین می برد.

صنعت شوینده ها بزرگترین مصرف کننده سدیم پربورات است. این ترکیب در صنایع شیمیایی و همچنین در صنعت نساجی نیز کاربرد دارد و کارایی آن می تواند در دماهای پایین با افزودن فعال کننده  TAED افزایش یابد.

این ترکیب شیمیایی به عنوان نگهدارنده در قطره چشم  مصنوعی ، در محصولات آرایشی و مراقبت های شخصی و در فرمولاسیون محصولات بدن و دست ، مو استفاده می شود.

علاوه بر این سدیم پربورات می تواند به عنوان ماده افزودنی برای تجزیه هیدرولیک ، به عنوان یک ماده افزودنی برای تولید باتری ، سلول سوختی برای پرورش آبزیان (ماهی کشاورزی و پرورش میگو) ، برای تولید سوخت کمکی و نیروی محرکه برای ماهواره ها و غیره استفاده شود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید