اسید چرب تالو چیست؟

اسید های چرب تالو مخلوطی از اسیدهای چرب اشباع شده (به عنوان میریستیک، پالمتیک و استئاریک) و غیر اشباع (مانند پالمیتولیک، اولئیک و لینولئیک) می باشد.

چنین اسیدهایی را می توان با حفظ همان توزیع اسیدهای چرب پیه، یا قبل از تقطیر با هیدروژناسیون جزئی که پایداری محصول را افزایش می دهد، تولید کرد. برای هیدروژناسیون کل قبل از تقطیر، اسید استئاریک حیوانی به دست می آید.

در واقع اسیدهای تالو جامداتی در دمای اتاق و دارای رنگ سفید مایل به زرد هستند، اگرچه رنگ به نوع فرآیند بستگی دارد. نقطه انجماد آن بین 42 درجه سانتیگراد (محصول بدون هیدروژن)، بین 45 تا 55 درجه سانتیگراد، در صورت هیدروژناسیون جزئی و بین 57 الی 60 درجه سانتیگراد در هیدروژناسیون کامل (استریک) است.

منشا و استخراج اسیدهای چرب تالو:

اسیدهای چرب تالو از هیدرولیز پیه گوشت گاو (یا چربی حیوانات) به دست می آیند. ممکن است اسید چرب قبل از فرآیند تقطیر، هیدروژنه شود یا نشود. این هیدروژناسیون می تواند تا زمان اشباع یا جزئی کامل باشد. مرحله نهایی فرآیند تقطیر است. 

در صنعت، پیه دقیقاً به عنوان چربی گوشت گاو یا گوشت گوسفندی تعریف نمی شود. در این زمینه، پیه چربی حیوانی است که با معیارهای فنی خاصی از جمله نقطه ذوب آن مطابقت دارد. پیه تجاری معمولاً حاوی چربی مشتق شده از حیوانات دیگر مانند چربی خوک و یا حتی از منابع گیاهی است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید