در این نوشته فرمول پایه برای دئودورانت استیکی یا همان مام صابونی ارائه شده است که میتوان از آن برای شروع کار استفاده کرد و در صورت تمایل تغییراتی جهت بهبود آن داد.

  • حامل های آبدوست Hydrophilic Carriers: 50—80%
  • آب Water: 15—20%
  • ژلانت Gelling Agents (Gellants): 5 — 8%
  • امولسیون ساز Clarifying Agents/Solubilizers: 0 — 6%
  • نگهدارنده Antimicrobial Agents: 0 — 2%
  • اسانس Fragrance (Parfum): 0 — 2%
  • چلات یا چنگاله Chelating Agents (Chelants): 0 — 0.1%
  • خنثی کننده Neutralizing Agent 0 — 0.01%
  • آنتی اکسیدان Anti-oxidants 0 — 0.01%
  • رنگ Colorants 0 — 0.001%

مواد تشکیل دهنده

حامل های آبدوست

سیستم حامل اولیه برای دئودورانت های معمولاً از یک یا چند گلیکول مانند پروپیلن گلیکول و یا دیپروپیلن گلیکول بسته به مقدار آب انتخاب می شود. تا قبل از تصویب منع استفاده از ترکیبات آلی فرار (VOCs) در محصولات آرایشی و بهداشتی، به طور معمول بجای گلیکول ها از الکل دناتوره شده (الکل SD) استفاده می شد. استفاده از این مواد موجب یک اقدام ضد میکروبی فوری شده و یک احساس خنک کننده فوری در فرد ایجاد می کند که برای برخی افراد یک حس بسیار عالی است. اما احتمال به وجود آمدن خارش را نیز دارد به خصوص اگر زیر بغل اخیراً تراشیده شده باشد.

ژلانت

به منظور تغلیظ یا ژلی کردن فرمولاسیون مام می توان از سدیم استئارات استفاده کرد. معمولا در فرمولاسیون مام هایی که حاوی الکل است از نمک های اسید استئاریک مانند سدیم استئارات و سدیم پالمیتات به عنوان ژلانت استفاده می شود. استفاده از سدیم استئارات در مام های گلایکولی به مراتب نتیجه بهتری دارد نسبت مام های الکلی. به عبارت دیگر بهتر است از سدیم استئارات در فرمول های گلایکولی استفاده شود. شایان ذکر است, استفاده از مخلوط نمک های اسید استئاریک مانند سدیم پالمیتات, سدیم استئارات, سدیم آراشیدات و سدیم بهنات قوام بهتری به محصول می دهد.

سایر مواد

از شفاف کننده ها یا حل کننده ها ممکن است برای ارتقاء وضوح مام و کاهش پتانسیل شره کردن استفاده شود به خصوص هنگامی که از سطح بالایی از رایحه استفاده می شود. همچنین از سورفاکتانت های غیر یونی مانند PPG-3 Mististyl Ether یا ایزو استئارات 20 برای افزایش تعادل HLB استفاده می شود.

Antimicrobials are sometimes added to inhibit the growth of microorganisms in the armpits. This can help with the reduction of axillary malodor since certain bacteria metabolize sweat and sebum into volatile, malodorous substances. Triclosan remains the most commonly used antimicrobial, although continuing bad press has resulted in its removal from some products and the adoption of alternatives including specially selected botanical extracts and silver chloride.

Fragrance (parfum) is frequently used in deodorants and, in the absence of antimicrobials or fragrant and/or antimicrobial essential oils, it is solely responsible for the “deodorizing” effect of the product. The base used by the perfume house for a deodorant stick fragrance oil is likely to differ appreciably from that used for emulsion-based products since there is no oil phase in which to dissolve the fragrance oil. Hence, it is likely to be more polar.

Chelating Agents, such as Disodium EDTA or Tetrasodium EDTA, may be used to tie up multivalent ions that become part of the composition, particularly through the water supply, but also through aqueous or glycolic extracts. Many of these ions can promote the oxidation of unsaturated ingredients (substances with carbon-carbon double bonds). By making the metal ions inactive, the chelants enhance fragrance stability and so extend product shelf life.

Neutralizing Agents are occasionally added to improve stick clarity and/or ensure that the desired pH for the deodorant stick (typically about 9) is met. The Sodium Stearate sold as gellants for deodorant sticks typically has a small amount of free fatty acid present. This limits the alkalinity of the deodorant stick, but it can also result in a haze from the free acid. Alkalis that may be used to neutralize the free fatty acid include Aminomethyl Propanol, Poloxamine 1307, Sodium Hydroxide and even Tetrasodium EDTA (yes, it can be bifunctional!).

An anti-oxidant, most commonly BHT, may be added as an alternative or as a supplement to the stabilizing effects of chelants. Again, then intent is to extend shelf life by reducing oxidative processes.

Colorants may be added at very low level for their esthetic benefits. The use levels of these water or alcohol soluble dyes are so low that skin and fabric staining are rarely a legitimate concern.

Regulation of deodorants

I’d like to make one other comment, from a regulatory perspective, as it affects the manufacturing processes and marketing claims that are allowed. The intended purposes of deodorants are by definition cosmetic (“intended to be rubbed, poured, sprinkled, or sprayed on, introduced into, or otherwise applied to the human body…for cleansing, beautifying, promoting attractiveness, or altering the appearance” [FD&C Act, sec. 201(i)]). The intended purposes of APDOs are not purely cosmetic, but also drug-like, by definition (“intended to affect the structure or any function of the body of man” [FD&C Act, sec. 201(g)(1)]). So it is significantly easier to bring a deodorant than an antiperspirant deodorant to market.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید